Wroom.ru

II Pyeonghwa Ppeokpuggi II

Pyeonghwa Ppeokpuggi II

Pyeonghwa Ppeokpuggi II ( II) 2004 2006 . Huanghai 2.2 120 . . .Hwiparam Hwiparam II Hwiparam III Junma Ppeokpuggi Ppeokpuggi IIPpeokpuggi III

: Pyeonghwa Ppeokpuggi II, , II.